mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 13 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

Białystok, 2014.05.14

HK.903.14.2014

 

 

 

 

Komunikat nr 13

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kleosin,

gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.