mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 16 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2014.07.18

 

 

HK.903.21.2014

 

 

Komunikat nr 16

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Ciechanowiec,

gm. Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 8407 osób.

 

Zaopatrywane miejscowości: Ciechanowiec, Antonin,

Bujenka, Gaj, Kobusy, Koce Basie, Koce Piskuły,

Koce Schaby, Kosiorki, Kostuszyn, Kozarze,

Kułaki, Malec, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo

Króle, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Stare,

Skórzec, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna,

Winna Stara, Winna Wilki, Winna Wypychy,

Zadobrze, Dąbczyn, Ciechanowczyk, Tworkowice,

Wojtkowice Stare, Wojtkowice Dady, Wojtkowice Glinna, Nowodwory.

 

Produkcja wody wynosi  960 m3/dobę wody.