mapa serwisudrukuj

                                                           Białystok, 2010-01-28

HK. 4131-16/1-3/10

 

 

Komunikat nr 3

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Pawły – powiat białostocki, gm. Zabłudów, gm. Narew

 

 

            Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Pawły – powiat białostocki, gm. Zabłudów i gm. Narew.

W próbce wody pobranej w dniu 27.01.2010r. w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawły stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml.

28.01.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazał drogą telegraficzną do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie informację o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Pawły oraz nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jej jakości.

 

            W związku z powyższym w dniu 28.01.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał doprowadzenie jakości wody do wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

 

Woda z ww. wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg Pawły zaopatruje w wodę 851 mieszkańców miejscowości gm. Zabłudów: Pawły, Ryboły Rzepniki, Dawidowicze oraz gm. Narew: Soce.

Produkcja wody wynosi srednio 77m3  wody na dobę

 

 

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka