mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 24 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dziadkowice, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2014.11.03

 

 

HK.903.37.2014

 

 

Komunikat nr 24

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dziadkowice,

gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Dziadkowice, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1002 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Dziadkowice, Kąty, Lipiny,

Korzeniówka, Malinowo, Zaręby

Produkcja wody wynosi 110  m³ na dobę.