mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 16 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Łapy, gm. Łapy, pow. białostocki

Białystok, dnia 2011.08.18

HK.9027.2.1.9.2011

 

 

                                                                 Komunikat nr 16

Dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Łapy, gm. Łapy, pow. białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie wyników badań  laboratoryjnych z dnia 16.08.2011 r. próbek wody pobranej  z wodociągu Łapy stwierdzono, iż woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.