mapa serwisudrukuj

                                                                                              Białystok, dnia 2010.09.03

HK. 4131-16/1-9/ 2010

 

Komunikat nr 21

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu w Brańsku, pow. Bielsk Podlaski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że przeprowadzone badania prób wody pobranych z wodociągu w Brańsku dnia 02.09.2010r. przez pracownika PSSE w Bielsku Podlaskim wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61.poz.417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska