mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2010.10.21

HK.4131-16/15/2010

 

Komunikat nr 27

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu w Dobrzyniówce, gm. Zabłudów, pow. białostocki

 

           Podlaski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 06.10.2010r w wodociągu w Dobrzyniówce stwierdzono bakterie grupy coli,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2007r Nr 61 poz 417 z późn. zm.).  

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nakazał natychmiastowe podjecie działań i wdrożył postępowanie administracyjne w celu doprowadzenia jakości wody do warunków zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

W/w wodociąg  zaopatruje w wodę 970 osób.

Właścicielem wodociągu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dobrzyniówce.

Zaopatrywane miejscowości: Dobrzyniówka, Rafałówka, Folwarki Tylwickie, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie.

Produkcja wody wynosi 128 m³ na dobę.

 

                                                         Zastępca Podlaskiego Państwowego

                                                                            Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

                                                                            w Białymstoku

                                                                            dr n. przyr. Joanna Maria Soszka