mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 14 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Garbas Drugi, gmina Filipów, powiat suwalski

Białystok, dnia 2012.09.28

HK.9027.2.1.7.2012

 

 

 

Komunikat nr 14

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Garbas Drugi,

 gmina Filipów, powiat suwalski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 28.09.2012r. woda z wodociągu Garbas Drugi spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

 

 
 

p.o. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

        w Białymstoku

dr n. przyr.  Joanna Maria Soszka