mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 5 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Marianowie, gmina Piątnica, powiat łomżyński

Białystok, dnia 2012.07.13

HK.9027.2.1.3.2012

 

 

 

Komunikat nr 5

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu w Marianowie,

 gmina Piątnica, powiat łomżyński

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 13.07.2012r. woda z wodociągu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.