mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 24 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Pawły, gmina Zabłudów, powiat białostocki

Białystok, dnia 2012.10.19

HK.9027.2.1.14.2012

 

 

 

Komunikat nr 24

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Pawły,

 gmina Zabłudów, powiat białostocki

 

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 19.10.2012r. woda z wodociągu Pawły spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.