mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2014.03.21

 

 

HK.903.15.2014

 

 

 

Komunikat nr 8

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu publicznego w Rudzie,

gmina Krypno, powiat moniecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu publicznego w Rudzie, gmina Krypno, powiat moniecki.

 Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 300 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Ruda

Produkcja wody wynosi  120 m³ na dobę.