mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 8/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki

Białystok, 2018.07.10

 

 

HK.903.69.2018

 

 

Komunikat nr 8/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach informacją z dnia 10.07.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).