mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 22 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn, powiat grajewski

Białystok, dnia 2012.10.17

HK.9027.2.1.15.2012

 

 

 

Komunikat nr 22

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn,

powiat grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn, powiat grajewski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. , Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie zobowiązał administratora wodociągu Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczuczynie do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych powinna być używana po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg Niedźwiadna zaopatruje 1241 osób.

Dostarcza wodę do 14 miejscowości: Niedźwiadna, Brzeźno, Czarnówek, Załuski, Czarnowo, Mazewo, Kurki, Jambrzyki, Dołęgi, Chojnowo, Sokoły, Konieckie Małe, Konieckie Roztroszewo, Obrytki.

Dobowa produkcja wody wynosi 208 m³/d