mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 27 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Kopciówce, gmina Suchowola, powiat sokólski

Białystok, dnia 2014.11.10

 

 

HK.903.40.2014

 

 

 

Komunikat nr 27

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Kopciówce,

gmina Suchowola, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu w Kopciówce, gmina Suchowola, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1840 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Kopciówka, Morgi, Połomin, Zielony Gaj, Olszanka, Wólka, Hołodolina, Zgierszczańskie, Brukowo, Chlewisk Dolny, Chlewisk Górny, Piątak, Tablewo, Czerwonka, Połomin- Kolonia, Sucha Góra

Produkcja wody wynosi 140 m³ na dobę.