mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 26 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Sobolewo, gmina Supraśl, powiat białostocki

Białystok, dnia 2012.10.30

HK.9027.2.1.16.2012

 

 

 

Komunikat nr 26

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Sobolewo,

 gmina Supraśl, powiat białostocki

 

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wodociągu Sobolewo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.