mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 27/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie (gm. Kolno)

Białystok, 2018.10.18

 

 

HK.903.119.2018

 

 

Komunikat nr 27/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie (gm. Kolno)

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie informacją z dnia 17.10.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).