mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 41 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Święcienin, gmina Radziłów, pow. grajewski

Białystok, dnia 2011.10.11

HK.9027.2.1.20.2011

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 41

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Święcienin, gmina Radziłów,  pow. grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 05.10.2011r. z wodociągu Święcienin stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym poinformował telefonicznie administratora wodociągu – Zakład Komunalny w Radziłowie z poleceniem podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody oraz zobowiązano Zakład do poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody,
  • wystawił decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z rygorem natychmiastowego doprowadzenia wody w wodociągu do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417  z późn.zm)  w załączniku nr 3A pkt.1.  Ze względu na ochronę zdrowia nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Święcienin przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę -1586 osób

Dostarcza wodę miejscowościom: Święcienin, Klimaszewnica, Mścichy , Borawskie

Awissa, Konopki Awissa, Kieliany, Kramarzewo , Kownatki, Czerwonki , Sośnia

Produkcja wody wynosi -146,5 m3 /dobę.