mapa serwisudrukuj

                                                                                                          Białystok, 2009.12.09.

HK.4131-16/1-27/09

 

 

Komunikat o poprawie jakości wody

do spożycia przez ludzi

w wodociągu Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, pow. białostocki.

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniach: 27.11.2009r.oraz 01.12.2009r. nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli, paciorkowców kałowych (Enterokoków) oraz dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 36±2ºC po 48 godz. i dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 22 ±2ºC po 72 godz.

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Joanna Maria Soszka