mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 13 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szepietowo, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

Białystok, 2015.05.22

HK.903.36.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 13

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szepietowo,

gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada  wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.