mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 41 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kulesze Kościelne, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki.

Białystok, dnia 2015.11.

 

 

HK.903.81.2015

 

 

 

Komunikat nr 41

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kulesze Kościelne, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Kulesze Kościelne, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem powiadomił właściciela wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje 2104 osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Kulesze Kościelne, Stara Litwa, Stare Wykno, Nowe Wykno, Kulesze Podlipne, Stare Niziołki, Wnory Wiechy, Kulesze Podawce, Chojane Bąki, Chojane Gorczany, Leśniewo Niedźwiedź, Nowe Grodzkie, Grodzkie Szczepanowięta, Chojane Piecki, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Pażochy, Kulesze Litewka, Niziołki Dobki, Gołasze Mościcie, Stypułki Giemzino.

 

Produkcja wody wynosi: 578 m3/dobę