mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 9 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Bombla, gmina Korycin, powiat sokólski

Białystok, 2013.05.16

HK.9027.2.1.4.2013

 

 

 

Komunikat nr 9

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Bombla, gmina Korycin,

                                                             powiat sokólski          

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce woda z wodociągu Bombla spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.