mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2009.12.04

 

HK. 4131-16/1-28/ 09

 

Komunikat o pogorszeniu jakości wody

w wodociągu miejskim w Suchowoli

(wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu miejskim w Suchowoli.

W próbce wody pobranej dnia 03.12.2009r. z ww. wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał doprowadzenie jakości wody do wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Wodę przed spożyciem lub używaną w stanie surowym należy poddać przegotowaniu.

Wodociąg miejski w Suchowoli zaopatruje w wodę 4.000 mieszkańców. Produkcja wody wynosi średnio 310 m3 wody na dobę.

 

 

Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr n. med. Alicja Gabrylewska