mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 26 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Mielniku, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, 2015.09.21

 

HK.903.64.2015 

Komunikat nr 26

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Mielniku,

gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Mielniku, gmina Mielnik, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 2563 osoby

Zaopatrywane miejscowości: Adamowo-Zastawa, Mielnik-Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Mielnik-Poręby, Radziwiłłówna, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Kudelicze, Olchowice, Stankowicze.

 

Produkcja wody wynosi 232 m3/dobę.