mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 39 dotyczący polepszenia jakości wody z wodociągu Wierciochy, gm. Raczki, pow. suwalski.

Podlaski Państwowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w wodociągu Wierciochy w dniu 30.11.2010r., badania laboratoryjne wykazały brak obecności bakterii grupy coli. W związku z powyższym woda w wodociągu Wierciochy pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

 

                                                                                 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka