mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 5 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Podgórze gmina Łomża, powiat łomżyński

Białystok, 2017.05.05

 

HK.903.13.2017

 

 

Komunikat nr 5

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Podgórze

 gmina Łomża,  powiat łomżyński

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Podgórze, gmina Łomża,  powiat łomżyński.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 6 (jtk) przy niepewności wyniku (3 do 14).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego wodociągu,

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 3517 osób.

Produkcja wody wynosi : 584 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Podgórze, Giełczyn, Konarzyce, Zawady, Siemień Rowy, Boguszyce, Czaplice, Mikołajki, Kisiołki, Andrzejki, Konopki Stare, Koziki, Kołaczki, Zagroby, Sierzputy.