mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Supraślu, powiat białostocki

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej w Barze ,,Jarzębinka’’ w Supraślu dnia 04.08.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wyżej wymienionego wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Natomiast w Stacji Uzdatniania Wody oraz w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Supraślu jakość wody była dobra.

W związku z powyższym dnia 05.08.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Supraślu oraz zobowiązał Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu do doprowadzenia jakości wody pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) i poinformowania odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu może być używana po przegotowaniu.

Wodociąg Supraśl zaopatruje w wodę 3980 osób w miejscowości Supraśl. Produkcja wody wynosi 534,6 m³ na dobę, długość sieci 20,8 km.