mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 6 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Rudawce, gmina Płaska, powiat augustowski

Białystok, dnia 2012.08.10

HK.9027.2.1.4.2012

 

 

Komunikat nr 6

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu

w Rudawce,

gmina Płaska, powiat augustowski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu w Rudawce gmina Płaska, powiat augustowski.

W w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., nr 61, poz. 417 z póź. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 200 mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości Rudawka, Sienniki, Kudrynki.

Produkcja wody wynosi 10 m3/d