mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.10.26

HK.9027.2.1.22.2011

 

                                                              Komunikat nr 50

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Ogrodniczki, gmina Supraśl,

powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 20.10.2011r. z wodociągu Ogrodniczki, a opisanych w sprawozdaniu przesłanym w dniu 26.10.2011r. stwierdzono, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.