mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 44 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Ogrodniczki, gmina Supraśl, pow. białostocki

Białystok, dnia 2011.10.13

HK.9027.2.1.22.2011                                                                                                    

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 44

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Ogrodniczki, gmina Supraśl,  pow. białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 12.10.2011r. z wodociągu Ogrodniczki stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.).

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym poinformował administratora wodociągu – Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu z poleceniem podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody oraz zobowiązał Zakład do poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody,

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Ogrodniczki przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę -1191 osoby

Dostarcza wodę miejscowościom: Ogrodniczki, Ciasne ,Karakule

 

Produkcja wody wynosi -129,6 m3 /dobę.