mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 44 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Barszczewo, gmina Choroszcz, powiat białostocki

Białystok, dnia 2015.11.20

 

 

HK.903.83.2015

 

 

 

Komunikat nr 44

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Barszczewo,

gmina Choroszcz, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Barszczewo, gmina Choroszcz, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje 662 osoby.

Dostarcza wodę miejscowościom: Barszczewo, Ogrodniki, Oliszki.

Produkcja wody wynosi 47,7 m³/dobę.