mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 19 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Wizna, gmina Wizna, powiat łomżyński

Komunikat nr 19

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Wizna,

gmina Wizna, powiat łomżyński

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży informacją z dnia 31.10.2016r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym (Enterokoki) odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.