mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Łużany, gm. Gródek, pow. białostocki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 21.09.2009r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych.