mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu w Czerwonce, gmina Suchowola, powiat sokólski (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Czerwonce, gmina Suchowola przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 16.07.2009r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Czerwonce.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zdrowia, nakazał podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom.

Wodociąg w Czerwonce zaopatruje w wodę 300 mieszkańców miejscowości Czerwonka. Produkcja wody ww. wodociągu wynosi średnio 19 m3 wody na dobę.