mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 28 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Długi Ług, gmina Korycin, powiat sokólski

Białystok, dnia 2014.11.10

 

 

HK.903.41.2014

 

 

 

Komunikat nr 28

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Długi Ług,

gmina Korycin, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Długi Ług, gmina Korycin, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1820 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Aulakowszczyzna, Białystoczek, Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszczyzna, Krukowszczyzna, Laskowszczyzna, Nowinka, Ostra Góra, Rykaczewo, Szaciłówka, Teolin, Olszynka, Szumowo, Wyłudki, Wyłudy, Zakale, Zabrodzie, Jasionowa Dolina, Sitawka, Sitkowo, Przystawka.

Produkcja wody wynosi 249,58 m³ na dobę.