mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 16 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Wyszonki Kościelne gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem informacją z dnia 30.10.2017r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.