mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 26 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szudziałowo, gmina Szudziałowo, powiat sokólski

Białystok, 2013.08.30

HK.9027.2.1.15.2013

 

 

 

 

Komunikat nr 26

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu  Szudziałowo,

gmina Szudziałowo, powiat sokólski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w dniu 30.08.2013r woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.