mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Bielewicze w powiecie białostockim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  działając na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417) na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym tj. warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bielewiczach, który produkuje 8 m3 wody na dobę i zaopatruje 100 mieszkańców dwóch miejscowości: Mieleszki i Mieleszki Kolonia.

            Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zobowiązał Gminę Gródek oraz Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowania ludności o powyższym.

Woda od 05 marca 2009r. może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu. Podjęto działania mające na celu wprowadzenie dezynfekcji wody.

Następny komunikat zostanie opublikowany po uzyskaniu wyników dalszych badań prób wody.