mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 25/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Giby w miejscowościach: Pogorzelec, Karolin, Białogóry, Tartaczysko, Frącki, Głęboki Bród, gmina Giby, powiat sejneński

Białystok, 2018.10.09

HK.903.118.2018

 

 

Komunikat nr 25/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Giby w miejscowościach: Pogorzelec, Karolin, Białogóry, Tartaczysko, Frącki, Głęboki Bród, gmina Giby, powiat sejneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Giby w miejscowościach: Pogorzelec, Karolin, Białogóry, Tartaczysko, Frącki, Głęboki Bród, gmina Giby, powiat sejneński.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi zobowiązując administratora wodociągu m.in. do:

a) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b) poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia,

d)           zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

Wobec powyższego:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw

3. Woda nie nadaje się do mycia rąk, zębów, przemywania otwartych zranień

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych-tj. spłukiwania toalet