mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 18 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokółka na odcinku sieci wodociągowej obejmującej miejscowości: Kraśniany, Sokolany, Woroniany, Gliniszcze Wielkie, Gliniszcze Małe, Sierbowce, Plebanowce, Żuki, Wroczyńszczyzna

Białystok, 2017.11.13

 

 

HK.903.27.2017

 

 

Komunikat nr 18

 

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokółka na odcinku sieci wodociągowej obejmującej miejscowości: Kraśniany, Sokolany, Woroniany, Gliniszcze Wielkie, Gliniszcze Małe, Sierbowce, Plebanowce, Żuki, Wroczyńszczyzna

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce informacją z dnia 10.11.2017r. woda z wodociągu Sokółka na odcinku sieci wodociągowej obejmującej miejscowości: Kraśniany, Sokolany, Woroniany, Gliniszcze Wielkie, Gliniszcze Małe, Sierbowce, Plebanowce, Żuki, Wroczyńszczyzna w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.