mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 29 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Pajewo gmina Tykocin, powiat białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wodociągu Pajewo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

 

 
 

p.o. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

        w Białymstoku

mgr inż. Elżbieta Abramowicz

specjalista higieny