mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu RSP w Zubrach przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

 

W próbkach wody pobranych do badań z ww. wodociągu w dniu 08.09.2009r. przez  pracownika PSSE w Białymstoku stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

             W związku z powyższym PPIS w Białymstoku wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora do poinformowania odbiorców wody o jej jakości.

Wodociąg w Zubrach zaopatruje 85 osób w miejscowości Zubry, produkuje 1,0 m³/dobę wody.