mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 12 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Łapy, gm. Łapy , pow. białostocki

Białystok, dnia 2011.08.05

HK.9027.2.1.9.2011

 

 

 

                                                      Komunikat nr 12

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Łapy, gm. Łapy , pow. białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 03.08.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łapach w stacji uzdatniania wody oraz w dwóch punktach na sieci stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym poinformował administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach,
  • polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę -15950 osób

Dostarcza wodę miejscowościom- Łapy, Łapy Łynki, :Łapy Kołpaki

Produkcja wody wynosi -11570m3 /dobę.