mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 14 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, 2017.09.05

 

 

HK.903.21.2017

 

 

Komunikat nr 14

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Srebrny Borek,

gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie informacją z dnia 04.09.2017r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań fizykochemicznych (w kierunku zawartości manganu) odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.