mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 29 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Długi Ług, gmina Korycin, powiat sokólski

Białystok, 2014.11.17

HK.903.41.2014

 

 

 

 

Komunikat nr 29

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Długi Ług,

gmina Korycin, powiat sokólski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.