mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2010.12.07

HK.4131-16/19/2010

 

Komunikat nr 40

dotyczący poprawy jakości wody

 w wodociągu Ogrodniczki, gmina Supraśl, powiat białostocki

 

 

             Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w wodociągu Ogrodniczki w dniu 25.11.2010r oraz 01.12.2010r., badania laboratoryjne wykazały brak obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli. W związku z powyższym woda w wodociągu Ogrodniczki pod względem mikrobiologicznym w/w zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka