mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 19 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Rudawka, gmina Płaska, powiat augustowski

Białystok, dnia 2014.08.19

 

 

HK.903.22.2014

 

 

Komunikat nr 19

 

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Rudawka,

gmina Płaska, powiat augustowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.