mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 21 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki

Białystok,  2015.08.12

 

 

HK.903.51.2015

 

 

 

Komunikat nr 21

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Zawady,

gmina Zawady, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o poprawie jakości wody w wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki pod względem mikrobiologicznym.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.