mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szumowo, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, dnia 2013.03.11

 

 

HK.9027.2.1.2.2013

 

 

 

Komunikat nr 3

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szumowo, gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Szumowo, gmina Szumowo, powiat zambrowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.