mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 11 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn, powiat grajewski

Białystok, 2015.05.05

 

 

HK.903.34.2015

 

 

 

Komunikat nr 11

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Niedźwiadna,

gmina Szczuczyn, powiat grajewski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn, powiat grajewski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1204 osoby

Zaopatrywane miejscowości: Niedźwiadna, Brzeźno,

Czarnówek, Załuski, Czarnowo, Mazewo, Kurki,

Jambrzyki, Dołęgi, Chojnowo, Sokoły, Konieckie Małe,

Konieckie Roztroszewo, Obrytki.

 

Produkcja wody wynosi 259 m3/dobę.