mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 22 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, dnia 2014.10.27
HK.903.33.2014
Komunikat nr 22
Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Sokole,
gmina Michałowo, powiat białostocki
Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje
o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki.
Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia
natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej
jakości.
Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania
żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.
Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 266 osób.
Zaopatrywane miejscowości: Sokole, Żednia
Produkcja wody wynosi 28 m³ na dobę.